Trauma i uzależnienie to przyjaciele

Wiele stresujących wydarzeń w ciągu życia może wpływać na rozwój uzależnienia od alkoholu bądź wywołać zespół stresu pourazowego (PTSD). Niemniej jednak stres występujący w dzieciństwie powoduje wręcz mechaniczne zmiany w rozwijającym się układzie nerwowym, które powodują wzrastające prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu życia zarówno PTSD, jak i uzależnienia. PTSD i alkoholizm – jak często współwystępują? Od czego to zależy?

Jako stres w dzieciństwie i okresie wczesnej dorosłości rozumiane jest każde traumatyczne doświadczenie przeżyte przed ukończeniem 18. roku życia. Najczęściej chodzi o nadużycia seksualne, fizyczne i emocjonalne, a także stresujące wydarzenia, takie jak strata jednego z rodziców, przemoc domowa czy bieda.

Wzrasta świadomość, że trauma w dzieciństwie i wczesnej dorosłości powoduje nie tylko bezpośrednie skutki, takie jak rany fizyczne, lęk czy skłonność do izolowania się. Powoduje także długofalowe konsekwencje zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ponadto trauma wpływa na powagę objawów zaburzeń i chorób oraz odpowiedź na leczenie. Wskazywałoby to, że wczesna trauma powoduje znaczące zmiany w układzie nerwowym oraz innych układach somatycznych. Badania dowodzą, że im cięższa jest ta trauma, tym poważniejsze są jej skutki w dorosłości. Wykazują również różnice międzypłciowe i wskazują, że kobiety doświadczają poważniejszych skutków wczesnej traumy.

Wczesnodziecięca trauma szczególnie związana jest z występowaniem w późniejszym okresie życia uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo powoduje, że początki zaburzeń pojawiają się wcześniej niż u osób, które takiej traumy nie doświadczyły. Wzrastające prawdopodobieństwo wystąpienia uzależnienia utrzymuje się aż do średniego wieku. Związane jest to zapewne ze zmianami w obwodowej regulacji nerwowej oraz w układzie nagrody. Badania dowodzą, że prawdopodobieństwo jest tym większe, im cięższe i częstsze były doświadczenia traumatyczne. Niestety często jest tak, że dzieci i nieletni doświadczają różnych form nadużyć. Niemniej badania wykazują, że nadużycia seksualne są czynnikiem najbardziej predestynującym do występowania zaburzeń takich jak uzależnienie czy PTSD.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments